Начало / Речник на правните термини / Анонимизирани данни

Анонимизирани данни – Anonymized Data

Определение за Анонимизирани данни (съществително)

  1. Анонимизираните данни са информация, събрана за потребителите, която е била необратимо „изчистена“ (“sanitized”) от всякакви подробности, които биха могли да идентифицират лицето(ата), за което се отнасят данните. Това често се прави за големи масиви от данни или в случаите, когато защитата на личните данни е основна цел.