Биометрични данни – Biometric Data

Определение за Биометрични данни (съществително)

  1. Биометричните данни са информацията, използвана за конкретно идентифициране на човек като пръстови отпечатъци, гласови модели или сканиране на ириса или лицето и др. Биометричните данни се считат за чувствителна лична информация от много правителства и обикновено изискват съгласие, за да бъдат събрани или използвани.