Потребител – User

Определение за потребител (съществително)

  1. Потребителят е лице или нещо, което използва компютър, мрежова услуга, браузър, уебсайт или приложение.
  2. Съгласно GDPR, потребителят е жител или гражданин на Европейското икономическо пространство (ЕИП/ЕЕА). Законът дава на потребителите специфични права върху личната информация, събрана от и за тях.