Начало / Речник на правните термини / Право да бъдеш информиран

Право да бъдеш информиран – Right to Be Informed

Определение за Право да бъдеш информиран (съществително)

  1. Правото да бъдат информирани е право на субектите на данни от GDPR да знаят как се събира и използва тяхната лична информация.

Съгласно правото на информираност, фирмите и уебсайтовете трябва да предоставят на лицата подробности за събирането и обработването на техните лични данни. Това обикновено се прави под формата на политика за поверителност (политика за защита на личните данни).