Начало / Речник на правните термини / Право на възражение

Право на възражение – Right to Object

Определение за Право на възражение (съществително)

  1. Правото на възражение е правото на субект на данни от GDPR да изисква бизнесът да не обработва личните му данни. Правото на възражение не се прилага за данни, събрани за изпълнение на задача в обществен интерес или по силата на закон.