Начало / Речник на правните термини / Решаване на спорове

Решаване на спорове – Dispute Resolution

Определение за Решаване на спорове (съществително)

  1. Разрешаването на спорове е процес на уреждане на разногласия между страните. Има три основни вида разрешаване на спорове: медиация, арбитраж и съдебен спор.
    • Медиация е когато неутрална трета страна помага на спорещите страни да постигнат решение сами.
    • Арбитражът е когато неутрална трета страна действа като съдия, който изслушва аргументи и доказателства, след което взема правно обвързващо решение за страните.
    • Съдебният спор е когато спорът бъде отнесен до компетентния съд – стигне до съдебна зала, където ответник спори срещу ищец пред съдия или съдия и жури/съдебни заседатели.