Правен одит на уебсайт и онлайн магазин

Провеждането на правен одит на уебсайт представлява проверка дали даденият сайт или онлайн магазин отговаря на всички законови изисквания.

Правният отдит се извършва от нашия екип юристи, специализирани в интернет правото и включва:

N

Преглед на дейността на уебсайта

N

Преглед на общите условия

N

Преглед на политиката за лични данни и бисквитки

N

Преглед на GDPR съответствието

Какво точно подлежи на проверка

Накратко – всичко, което трябва да има един уебсайт или онлайн магазин, за да съответства на българското законодателство. Като част от одита, ние ще проверим за вас съответствието на уебсайтa с GDPR. За онлайн магазините ще проверим общите условия и политики относно правата на потребителски при покупка, доставка и връщане, както и защитата на личните данните.

Освен преглед на общите условия, защита на личните данни и политика за бисктивки, ние ще прегледаме сайта допълнително за:

  • Реда и условията за предоставяне на електронни услуги заедно със съответната документация (напр. декларация за отказ от поръчка);
  • Контактни форми, включително даване на съгласие за маркетинг и съгласие с общите условия и политики;
  • Процедури, свързани със защитата и обработката на лични данни, включително Политиката за поверителност и бисквитките;
  • Други данни и процедури, използвани на уебсайта, ако бъдат открити (напр. по отношение на законосъобразност и ненарушаване на правата на трети страни).