Право на отказ в общите условия на електронен магазин

14/02/2022Общи условия и политики

Общите условия на един електронен магазин уреждат правилата, по които потребителите поръчват стоки, а търговецът им ги доставя. Обичайно в такива ситуации, търговецът е по-силната икономически страна. За да се гарантира справедливост в отношенията, в Българяи е приет Закона за защита на потребителите. В този материал разглеждаме въпроса за законовото право на отказ на купувачите на стоки от електронен магазин.

Какво означава “право на отказ” от договор?

Когато потребител сключва договор от разстояние, включително и посредством електронен магазин, законът му дава право да се откаже от договора дори и след получаване на закупената вещ. Тук не говорим за рекламация при дефект на стоката или несъответствие с посочените онлайн характеристики. Купувачът има право на отказ да върне дадена стока и да получи парите си обратно, дори ако всичко със стоката е наред.

Как потребител може да упражни право на отказ?

Правото на отказ от страна на потребителя се упражнява чрез писмено изявление, отправено до търговеца. За целта търговецът трябва да предвиди специален формуляр, който да предоставя на своите купувачи. Този формуляр, заедно с кратка информация за правото на отказ и условията за упражняването му, следва да придружава всяка доставка.

Срокът за отказ от договора е 14 дни. Започва да тече от момента, в който потребителят получи стоките или те бъдат доставени на посочен от него адрес.

В кои случаи потребителят не може да се откаже от договора?

Законовото право на отказ не е абсолютно. Има някои специфични стоки, за които то не се прилага. Основните категории са следните:

  1. Стоки, изработени по индивидуална поръчка на потребителя (например мебели);
  2. Бързо развалящи се стоки (например храна);
  3. Стоки, нарушаването на опаковката на които, е пречка за последваща продажба (например бельо).

Връщане на стоките и цената

Когато упражни своето право на отказ, потребителят трябва да върне получените стоки. Разходите по връщане на стоките могат да бъдат сметка на потребителя, който може да избере как да върне стоката, от която се е отказал. Ако потребителят избере най-евтиният начин за връщанен а стоката, разходите следва да бъдат за сметка на търговеца.

Търговецът пък е длъжен да върне пълната заплатена цена от потребителя като може да забави тов до момента на получаване на стоките.

Формуляр за отказ от договор

Упражняването на правото на отказ обикновено се извършва чрез изпращане на формуляр от страна на потребителя. Този формуляр следва да му бъде предоставен от търговеца. В сайта на Комисия за защита на потребителите е даден образец на такъв формуляр.

Добра практика е екземпляр от този формуляр да бъде приложен заедно с доставката на стоката.

Описване на правото на отказ в общите условия на електронен магазин

Всеки търговец, управляващ електронен магазин, трябва да уведомява потребители си за правото им на отказ от поръчаните стоки. Тази информация може да се съдържа в общите условия или на друго видно за потребителя място в процеса по поръчка от съответния уебсайт. Задължително потребителят следва да бъде уведомен относно следното:

  1. Факта, че има право на отказ;
  2. Срок, в който това право може да се упражни;
  3. Как точно да бъде направен отказът;
  4. Разходи по връщане на стоката.

Санкции за липса на информация за право на отказ

Информацията за правото на отказ има характера на така наречената преддоговорна информация. Това означава, че търговецът трябва да я предостави на потребителя преди сключване на договора. Две са възможните нарушения:

  • Информация за правото на отказ да се предостави след сключване на договора;
  • Информацията изобщо да не бъде предоставена.

В първия случай 14 – дневният срок започва да тече от момента на уведомяване. Когато изобщо липсва информация за отказа, срокът е една година и 14 дни от получаването на стоките.

Освен това, търговецът може да бъде глобен за това нарушение като глобата е в размер от 500 до 3000 лв.

Полезни статии

Какво представляват проследяващите бисквитки и как да ги открием

Какво представляват проследяващите бисквитки и как да ги открием

Можете ли да си представите онлайн пазаруване, без да запазвате артикули в количката си или YouTube без видео препоръки въз основа на вашата хронология на гледане? Бисквитките правят тези потребителски изживявания възможни. Като собственик на уебсайт, трябва да знаете...

Общи условия за блог

Общи условия за блог

Когато стартирате блог основният фокус е върху съдържанието - статии, снимки, видео и др., както и върху дизайна, социалните мрежи, маркетинг, SEO и т.н. Последното нещо, за което се мисли обикновено е въпросът за общите условия.  В тази статия ще разгледаме защо...

Примерни общи условия за сайт

Примерни общи условия за сайт

Общите условия са важни за всеки уебсайт - независимо дали е чисто информативен, дали е блог, онлайн магазин, платформа, мобилно/уеб приложение или друг вид. Много често собствениците на сайтове прибягват до два грешни подхода когато стане дума за общи условия и...