Общи условия за онлайн магазин – какво трябва да съдържат?

26/01/2022Общи условия и политики

Общите условия за онлайн магазин уреждат правилата, при които потребителите поръчват продукти от търговеца, който управлява уебсайта. Когато потребител направи поръчка в онлайн магазин, той сключва договор с търговеца. Този договор има две основни характеристики:

 • Сключва се дистанционно по електронен път;
 • Съдържанието на договора се определя от предварително изготвени общи условия.

Тези две особености са важни, защото българското законодателство предвижда конкретни правила за тях, които трябва да бъдат спазвани от търговеца при изготвяне на правилата за ползване на неговия онлайн магазин. По-долу ще разгледаме най-важните специфики.

Задължителна информация в общи условия за онлайн магазин

Законът за защита на потребителите въвежда изискване търговците, които продават чрез онлайн магазин, да включат определена информация в своя уебсайт. Макар да не е задължително тази информация да се постави именно в общите условия, е удачно тя да фигурира именно там. Задължителната информация може да се раздели на следните категории:

 1. Информация, позволяваща идентификация на търговеца;
 2. Данни за контакт с представител на търговеца;
 3. Правила за плащане поръчка и доставка;
 4. Условия за отказ от поръчка и рекламация;
 5. Политика за защита на личните данни и политика за бисквитки.

Информация, която позволява идентификация на търговеца трябва да включва поне търговско наименование и ЕИК. Ако магазинът се управлява от физическо лице, неговите данни за идентификация трябва също да присъстват.

Като данни за контакт е задължително да се посочат телефон и имейл адрес. Имейлът може да бъде заместен и от контактна форма на сайта.

Правила за плащане и поръчка

Тези правила са задължителна част от общите условия на всеки онлайн магазин. Те уреждат начина, по който един потребител поръчва предлаганите от търговеца стоки и услуги, както и наличните способи за плащане. В тази част от общите условия обикновено се описва алгоритъма за поръчка с особено внимание върху потребителската количка и завършването на поръчката.

Важно е платежните способи за бъдат посочени изчерпателно, защото тази част от общите условия обикновено се гледа и от платежните оператори, с които потребителят сключва договори.

Условия за отказ от поръчка и рекламация

Всеки търговец трябва да може да прави разлика между следните две права на потребителя:

 1. Право на отказ от договора;
 2. Право на рекламация.

Правото на отказ дава възможност на потребителя да върне стока или да се откаже от услуга, когато всичко с доставката е наред.

Рекламацията е нещо различно – тя е право на потребителя, което възниква при доставка на стока или услуга, която не отговаря на поръчаното.

Правила за отказ в общите условия на онлайн магазин

Законът за защита на потребителите дава възможност потребител да се откаже от стока или услга, която е закупил посредством договор, сключен от разстояние. Срокът за отказ е 14-дневен от получаване на стоката или извършване на услугата. Задължително е тази информация да бъде предоставена на всеки потребител от търговеца. Ако тя липсва в общите условия на онлайн магазина, срокът за отказ е значително по-дълъг.

Разбира се, отказ не е възможен за някои продукти, които са предвидени като изключения в закона. Най-важните от тях са:

 • Продукти, изработени по поръчка на клиента;
 • Стоки с кратък срок на годност;
 • Стоки, чието разопаковане възпрепятства връщането им поради хигиенни съображения.

Правото на отказ от договора се упражнява с попълването на стандартен формуляр за целта.

Правила за рекламация в общите условия на онлайн магазин

Необходимо е на потребителя да се даде изрична информация какво следва да прави, когато това, което е получил не отговаря на поръчаното. Тези правила покриват хипотезите на дефектни стоки и услуги или пък доставката на продукти, които не съвпадат с поръчаните (става дума за случаи на объркани поръчки).

Реламацията, както и правото на отказ от договора, се подчинява на много строги правила, които трябва да бъдат посочени в общите условия.

Политика за защита на личните данни и използване на бисквитки

Поради по-особената си значимост тези документи обикновено биват изнесени в отделни странички в онлайн магазина и не са част от самите общи условия.

Политиката за лични данни трябва да включва следното:

 1. Какви лични данни на потребителя се обработват от търговеца?
 2. На какво основание съответните данни се обработват?
 3. Как се обработват данните и за какъв срок?
 4. Какви са правата на потребителя във връзка с обработването на данните му и как може да ги упражни.

Политиката за бисквитки има за цел да запознае потребителя с това какви бисквитки се използват на сайта и как те да се управляват. За бисквитките е достатъчно да се включи следната информация:

 1. Обща информация за бисквитките;
 2. Изброяване на конкретните бисквитки;
 3. Посочване на характеристиките на бисквитките (сесийни или постоянни);
 4. Обяснение за това коя бисквитка какво прави;
 5. Указания за управление на бисквитки през браузъра на потребителя.

Промени в общите условия

Нещо важно и често срещано – какво се случва при промяна в общите условия. Съгласно чл. 147б от Закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен при всяко изменение на своите общи условия да уведоми потребителите в 7-дневен срок от промяната. Ако правната сделка е с продължително действие и потребителят не е съгласен с промените в общите условия, той може да прекрати договора без негативни за него последици или да продължи договора при правилата действащи преди изменението. Важно е при всяка промяна на действащите общи условия на онлайн магазина да се имат предвид вече сключените правни сделки от търговеца и възможността на потребителите да ги прекратят. Изменението на общите условия има ефект за всички бъдещи продажби или сключени договори. Ако искате да промените нещо в текущите общи условия, но не сте сигурни как да процедирате, може да се свържете с нас, за да съдействаме.

Нужда от помощ с изготвянето на общи условия за онлайн магазин?

Ние предлагаме изготвянето на общи условия за онлайн магазини, които покриват напълно законовите изисквания. Ако искате да подсигурите своя уебсайт, можете да се запознаете с нашата услуга от тази страница.

Полезни статии

Какво представляват проследяващите бисквитки и как да ги открием

Какво представляват проследяващите бисквитки и как да ги открием

Можете ли да си представите онлайн пазаруване, без да запазвате артикули в количката си или YouTube без видео препоръки въз основа на вашата хронология на гледане? Бисквитките правят тези потребителски изживявания възможни. Като собственик на уебсайт, трябва да знаете...

Общи условия за блог

Общи условия за блог

Когато стартирате блог основният фокус е върху съдържанието - статии, снимки, видео и др., както и върху дизайна, социалните мрежи, маркетинг, SEO и т.н. Последното нещо, за което се мисли обикновено е въпросът за общите условия.  В тази статия ще разгледаме защо...

Примерни общи условия за сайт

Примерни общи условия за сайт

Общите условия са важни за всеки уебсайт - независимо дали е чисто информативен, дали е блог, онлайн магазин, платформа, мобилно/уеб приложение или друг вид. Много често собствениците на сайтове прибягват до два грешни подхода когато стане дума за общи условия и...